نمونه سوالات فنی و مهندسی

محصولات دسته نمونه سوالات فنی و مهندسی

نمونه سوالات ساختمان داده ها

نمونه سوالات ساختمان داده ها کاردانی نرم افزار

نمونه سوالات سخت افزار

نمونه سوالات سخت افزار کاردانی نرم افزار

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته دو

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته دو کاردانی نرم افزار

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته یک

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته یک

نمونه سوالات پایگاه داده

نمونه سوالات پایگاه داده کاردانی نرم افزار

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار کاردانی نرم افزار

نمونه سوالات مبتنی بر وب

نمونه سوالات مبتنی بر وب کاردانی نرم افزار

نمونه سوالات مبانی الکترونیک

نمونه سوالات مبانی الکترونیک کاردانی نرم افزار

نمونه سوالات مبانی کامپیوتر

نمونه سوالات مبانی کامپیوتر کاردانی نرم افزار

نمونه سوالات مباحث ویژه

نمونه سوالات مباحث ویژه کاردانی نرم افزار

نمونه سوالات کارآفرینی و پروژه

نمونه سوالات کارآفرینی و پروژه کاردانی نرم افزار

نمونه سوالات اسمبلی

نمونه سوالات اسمبلی کاردانی نرم افزار

سوالات شهروندالکترونیک

سوالات شهروندالکترونیک

نمونه سوالات ارزیابی کار و زمان- مهندسی صنایع

نمونه سوالات پایان ترم درس ارزیابی کار وزمان در قالب فایل ورد

نمونه سوالات بناهای آبی

دانلود نمونه سوال بناهای آبی رشته های عمران و معماری

10 سری نمونه سوال آزمون محاسبات نظام مهندسی ساختمان – با کلید پاسخ ها

10 سری نمونه سوال آزمون محاسبات نظام مهندسی ساختمان – با کلید پاسخ ها

9 سری نمونه سوال آزمون نظارت نظام مهندسی ساختمان

9 سری نمونه سوال آزمون نظارت نظام مهندسی ساختمان این نمونه سوالات راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان (نظام مهندسی) است و آنها را با نوع سوالات آشنا می نماید این نمونه سوالات مختص مهندسین عمران می باشد و برای آزمون نظارت

دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری هفتم )

سری هفتم نمونه سوالات کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی برای رشته های عمران ، معماری ، کاردانی و دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای سوالات آزمون های قبلی ، سوالات پر تکرار آزمون ها ، سوالات احتمالی آزمون های بعدی تهیه شده توسط مدرس رشته کاردانی عمران در6 صفحه شامل 50 سوال با جواب

دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری ششم)با جواب

سری ششم نمونه سوالات کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی برای رشته های عمران ، معماری ، کاردانی و دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای . سوالات آزمون های قبلی ، سوالات پر تکرار آزمون ها ، سوالات احتمالی آزمون های بعدی تهیه شده توسط مدرس رشته کاردانی عمران در3 صفحه شامل 20 سوال با جواب

دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری پنجم )

سری پنجم نمونه سوالات کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی برای رشته های عمران ، معماری ، کاردانی و دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای . سوالات آزمون های قبلی ، سوالات پر تکرار آزمون ها ، سوالات احتمالی آزمون های بعدی تهیه شده توسط مدرس رشته کاردانی عمران در2 صفحه شامل 20 سوال

دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری چهارم )با جواب

سری چهارم نمونه سوالات کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی برای رشته های عمران ، معماری ، کاردانی و دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای . سوالات آزمون های قبلی ، سوالات پر تکرار آزمون ها ، سوالات احتمالی آزمون های بعدی تهیه شده توسط مدرس رشته کاردانی عمران در3 صفحه شامل 27 سوال با جواب

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی