کشاورزی

محصولات دسته کشاورزی

تحقیق پیرامون آبیاری

دوره دو جنگ فراجهانی شاهد كاهش شدید درفعالیتهای آبیاری بوده است كه به طوراساسی به رشد زیاد تولید كشاورزی كمك كرده است كه انسانیت را قادرمیسازد تا جمعیت دوبرابرش را تغذیه كند هرچند تمایزی باید بین كمك مثبت كلی آبیاری وآبرسانی به قابلیت تولید كشاورزی و رفاه اقتصادی و مقدارمهمی از تخصیص نادرست سوء ادا

تحقیق اقتصاد زعفران

مقدمه زعفران یكی از گیاهان استثنایی است كه در عین نیاز به آب كم، از بازده اقتصادی بسیار بالایی برخوردار بوده و علاوه بر اشتغال‌زایی فراوان و جلوگیری از مهاجرت روستاییان مناطق كم آب، قدرت ارزآوری شایان توجه این محصول، سالیانه ده‌ها میلیون دلار درآمد ارزی را به دنبال دارد ایران اولین و بزرگترین تولید

پایان نامه طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

مقدمه درآمد حاصل از فروش سیستم های ماشین بینایی و متعلقات وابسته در سال 1986 بیش از 400 میلیون دلار بوده و این رقم تا سال 1991 بالغ بر 2 میلیارد دلار شده است کاربرد ماشین بینایی در مواردی مثل مونتاژ محصولات ، بازرسی و انتقال مواد ، باعث بهبود کارایی این فرایندها خواهد گردید عدم اطلاع کافی مهندس

تحقیق تاریخ صنایع چایكاری و چایسازی

مقدمه نام این تحقیق، تاریخ صنایع چایكاری و چایسازی، در ایران است و تاریخ چای در كتاب‌های دیگران نیز آمده است، اما كارشناسان و دست‌اندركاران چای ایران سال‌هاست برای مطالعه و پژوهش در برنامه‌ریزی و اجرای امور چای می‌كوشند و به كشورهای مختلف چای‌خیز جهان مسافرت می‌نمایند و نتایج تحقیقات و مشاهدات خود ر

ترجمه مقاله FLATTENED SHOOT MERISTEM برنج که زیرواحد CAF-1 p150 رارمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است

FLATTENED SHOOT MERISTEM برنج که زیرواحد CAF1 p150 رارمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است چکیده ما جهش یافته های(mutant) flattened shoot meristem (fsm) (مریستم شاخۀمسطح)درگیاه برنج را جدا کردیم این جهش یافته رشد ناقص جوانه رانشان دادند ودرمرحلۀ رویش(vegetative) خشک شدند از آنجائیکه اکثر گیاهان fsm دارای مریستم

ترجمه مقاله اثرات مکان جایگذاری علف کش ها بر کنترل گل جالیز کوچک (Orobanche minor) در شبدر قرمز

اثرات مکان جایگذاری علف کش ها بر کنترل گل جالیز کوچک (Orobanche minor) در شبدر قرمز خلاصه گل جالیز کوچک یک علف هرز انگلی یک ساله ای است که اخیرا در مزارع تولید شبدر قرمز در Oregon کشف شد علف کش های ایمیدیازولین مانند ایمازاموکس گل جالیز کوچک را کنترل می کند، به هر حال مکانیسم جذب به وسیله به مقدار زیادی ناشناخته است مطالعات برای تعیین مسیر جذب ا

ارزیابی مقاومت به خشكی یونجه های گرمسیری

چكیده به منظور ارزیابی مقاومت به خشكی یونجه های گرمسیری هفت رقم یونجه شامل یونجه یزدی بومی ، یونجه یزدی سلكسیون شده ، ‌بغدادی ، مساسرسا ، بمی ، سنتتیك و نیك شهری در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی در چهار تكرار بصورت دو آزمایش جداگانه طی دو سال مورد بررسی قرار گرفتند در آزمایش اول دور آبیاری 6 روز و در آزمایش دوم دور آبیاری 9 روز اعمال گردید

ویژگی های گندم

گندم، گل آذین سنبله‌ای دارد از هر گره آن معمولاً یک سنبلچه متشکل از دو گلوم و سه گلچه به وجود می‌‌آید گاهی تعداد گلچه ها به 9 هم می‌‌رسد دانه گندم بین دو پوشش قاشق مانند به نام های پوشک بیرونی (لما) و پوشک درونی (پالئا) قرار گرفته است برگ های گندم مانند برگ های سایر غلات (به جز ذرت و ارزن)، نازک و کم عرض بوده و زبانه‌های کوچکی دارند میوه گندم با

كشت زعفران

مقاومت زعفران در مقابل سرما زیاد است و لیکن چون دوران رشد آن مصادف با پائیز و زمستان و اوایل بهار است طبعا در این ایم به هوای مناسب و معتدلی نیاز دارد در دوره خواب یا استراحت گیاه (تابستان) بارندگی یا آبیاری برای آن مضر است بنابراین کشت و کار آن در مناطق گیلان و مازندران و مناطق گرم جنوب کشور معمول نیست اراضی آفتاب گیر و بدون درخت که ضمنا در معرض

بررسی اثرات روش كاشت و تراكم بذر بر عملكرد علوفه-یونجه یزدی در شرایط شوری

چكیده یونجه با توجه به خصوصیات خود در بین گیاهان علوفه ای دارای اهمیت زیادی می باشد و عمدتاً هزینه های تولید علوفه آن مربوط به كاشت می باشد كه در این رابطه میزان بذر مورد استفاده جهت كاشت با در نظر گرفتن هزینه بذر با اهمیت تلقی می گردد و بایستی به دنبال روشی بود كه میزان بذر مصرفی را كاهش داد در این تحقیق دو روش كاشت دست پاش و خطی به عنوان فاكت

بررسی اثرسطوح مختلف نمک طعا م بر جوانه زنی بذورگندمهای بها ره آذربایجا ن شرقی

چکیده برای تشخیص و شناخت ژنوتیبهای مقاوم به شوری در گندمهای بهاره آذربایجان شرقی و در نهایت معرفی ژنوتیپ های مقاوم در مرحله جوانه زنی ،این بررسی صورت گرفته است آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه CRD باچهار تکراراجرا گردید برای آزمایش بذور 24 لاین برخاسته از توده های بومی منطقه همراه با دو توده یازلیق 1و2 در معرض غلظت های صفر ،100،75،5

بررسی اقتصادی خاکورزی حفاظتی در تناوب گندم- آیش

فرسایش بادی و وزش گرد وغبار مرسوم ، بر زمین هایی که مورد خاکورزی گندم زمستانه آیش تابستانه ، در واشنگتن شرقی ایالات متحده ی آمریکا قرار دارند، باروری خاک را کاهش می دهند و می توانند با کیفیت نا مطلوب هوا همکاری کنندخاکورزی خفاظتی در طول آیش، برای کاهش دادن فرسایش و گرد و غبار شناخته شده است اما خاکورزی سنتی(CT) هنوز بر بیش از 80 درصد زمینهای این م

کاهش خسارت خشکسالی در گندم دیم

چکیده کشور پهناور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و با توجه به شرایط توپوگرافی، دارای اقلیمی متنوع می باشد از این رو زراعت درمناطق دیم هر از گاهی دچار مشکلات خشکی و سرما می شود وجود شرایط خاص آب و هوایی و تعدد اقلیم،‌زراعت در مناطق دیم را با مشکلات زیادی مواجه ساخت است به طوری که تنش های خشکی، سرما، توزیع نامناسب بارندگی در دیمزا

توسعه پایدار كشاورزی

رشد و توسعه پایدار كشاورزی یكی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است كه تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار كشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امكانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیتها در چار چوب برنامه ریزی علمی و منطقی امكانپذیر خواهد بود بر همین اساس، بخش كشاورزی در كلیه برنامه های توسعه كشور از اولویت ویژه ای برخو

بررسی نحوه بیمه باغات

مقدمه همواره فعایتهای تولیدی كشاورزی، باریسك همراه بوده و می باشد تغییرات شرایط تولید و نرخ بالای ریسك در این بخش، سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد همچنین شرایط اقلیمی و اقتصادی، تولید در بخش كشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد نوسانات قیمتی در بازار محصولات كشاورزی، افزایش عرضه محصولات و حاشیه بازاریابی ناكارا، همچنین بروز خشكسالی ها، آفات ، ب

ا همیت اقتصادی بور دركشاورزی وباغبانی

ا همیت اقتصادی بور دركشاورزی وباغبانی ومسائل مربوط به درخت كاری وجنگل كاری از حدود چندین دهه گذشته مورد توجه وبحث وبررسی قرار گرفته است(8) از سال 1875 بور به عنوان تشكیل دهنده گیاهی شناخته شده است وتا اوایل قرن بیستم توجه چندانی به این حقیقت نشده است تا اینكه دانشمند فرانسوی به نام اچ اگولون در سال 1910 ضرورت بور برای زندگی گیاه را عنوان نمود در

تحقیق قارچ كمبوجا

مقدمه قارچ كمبوجا كه متشكل از كشتهای همزیست سلولهای مخمر از دسته ساكاروز ماسیس (Saccharomyces ) باباكتری های میله های شكل زیلی نوروم (Xy linorom ) ویك توده تقریبا كرم رنگ ژله ای مانند ،به ندرت ممكن است چندین نفر درروز به WILD ROSE COLLEGE مراجعه نكنند و خواهان اطلاعاتی در مورد چای كمبوجا ویا

تحقیق خرمن کوبها Thereshers

برخلاف شیوه های درو که تعدادشان محدود بود، روشهای کوبیدن غلات از ابزارهای جدید برای خرمنکوبی ابداع و ساخته شده است در بعضی نقاط جهان برای جداسازی دانه از ساقه و کاه، روشهای قدیمی و ابتدایی بکار گرفته می شود روشهای چون زدن دسته ای از غلات بر روی چوبی که به صورت افقی قرار گرفته است در نتیجه این ضربه

تحقیق ماشین‌آلات كشاورزی

فصل 1 اهمیت ماشین‌ در كشاورزی قرن‌ها سپری گشت تا اینكه از قدرت بدنی حیوانات در كمك به توان بدنی انسان استفاده شد با بوجود آمدن گاوآهن فلزی، موتور احتراق داخلی، تراكتور مزرعه و سایر ماشین‌های كشاورزی، تبدیل كشاورزی با دست به كشاورزی ماشینی انجام گرفت امروزه ماهواره‌ها از مزارع عمكسبرداری می‌كنند و

مقاله آموزشی رشد و توسعه پایدار كشاورزی

فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش ) چکیده رشد و توسعه پایدار كشاورزی یكی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است كه تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار كشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امكانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیتها در چار چوب برنامه ریزی علمی و منطقی امكانپذیر خواهد بود بر همین ا

مقاله آموزشی بررسی نحوه بیمه باغات کشاورزی

فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش ) چکیده با توجه به نقش و اهمیت بیمه در فعالیتهای تولیدی و تجاری و توجه سرمایه گذاران به آن و عدم آشنایی و آگاهی اغلب كشاورزان و باغداران نسبت بیمه محصولات كشاورزی و باغی، نحوه بیمه باغات در سال زراعی 8180 مورد ارزیابی قرار گرفته است اطلاعات و آمار مورد نیاز برای این مطالعه از صندوق بیمه

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی