زبان و ادبيات فارسي

محصولات دسته زبان و ادبيات فارسي

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکاتب اخلاقی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکاتب اخلاقی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

طنز در ادبیات فارسی

برای شکل‌گیری هر طنزی چند عنصر لازم است طنزنویس، خواننده، موضوع یا آماج طنز، نسبت‌هایی که بین این عناصر پدید می‌آید و شکل و زبان اثر طنزآمیز تعیین‌کننده ارزش‌های زیبایی‌شناختی، فکری و اخلاقی آن است

دانلود پاووینت کامل درباره سعدی

دانلود پاووینت کامل درباره سعدی

مقاله بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

مقاله بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

مقاله ویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر

مقاله ویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر در 175 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

مقاله مكتب تربیتی امام خمینی (ره)

مقاله مكتب تربیتی امام خمینی (ره) در 50 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

مقاله كتاب سوزی ایران و مصر

مقاله كتاب سوزی ایران و مصر در 14 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

مقاله طرحی نو در اندازیم

مقاله طرحی نو در اندازیم در 15 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

مقاله شاهنامة فردوسی

مقاله شاهنامة فردوسی در 37 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود تحقیق کامل روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه

تحقیق کامل روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه در 49 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی

تحقیق تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی در 91 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت

مقاله اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت در 116 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود تحقیق آموزش و پرورش

تحقیق آموزش و پرورش در 21 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟

مقاله اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟ در 47 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

کاملترین مقاله واکاوی سیاست واجتماع در اشعار سهراب سپهری وشفیعی کدکنی

شفیعی کدکنی از شاعران برجستۀ رمزگرای معاصر محسوب میشود که جانمایۀ شعر او، اجتماع و مسائل آن است تصویرجامعه و تحولات اجتماعی و سیاسی آن، تشویق به پویش و مبارزه، ستایش آزادی، پیامآوران آن، جانباختگان این راه و پایداری برای رسیدن به جامعه ای انسانی مفاهیمی هستند که به صورت نمادین در اشعار دهه های چهل و پنجاه او به تصویر درآمده اند محمدرضا شفیعی کدکنی

اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی تغییری است كه دولت در سیستم مالكیت و بهره‌ برداری از زمین های كشاورزی ایجاد می‌كند

پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی(MSc) موضوع بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی فهرست مطالب عنوان مقدمه بخش نخست چکیده انگیزه و هدف روش پژوهش بخش دوم پیشینة تحقی

پروژه بررسی تحلیل کلام

پروژه بررسی تحلیل کلام

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی