ریاضی

محصولات دسته ریاضی

44 نمونه سوال ریاضی فصل سوم کتاب ریاضی دوم دبستان

44 نمونه سوال گلچین شده فصل سوم کتاب ریاضی دوم دبستان جهت کار در منزل و ارائه به معلم

45 نمونه سوال ریاضی فصل اول و دوم ریاضی دوم دبستان

45 نمونه سوال گلچین شده مدارس کل کشور

20 نمونه سوال تصویری جهت آموزش ساعت دوم دبستان

20 نمونه سوال کاربردی جهت آموزش ساعت به دانش آموزان دوم دبستان

40 نمونه سوال ریاضی فصل دوم کتاب دوم دبستان

نمونه سوال ریاضی گلچین شده مدارس کل کشور جهت کار در منزل و ارائه به معلم

50 نمونه سوال ریاضی فصل اول کتاب ریاضی دوم دبستان

گلچین نمونه سوالات ریاضی مدارس کل کشور

پروژه و پاور پوینت منطق فازی

یک پروژه در مبحث منطق فازی به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه در 35 صفحه آماده می باشد

پاورپوینت نمایش مجموع ها با درخت

پاورپوینت نمایش مجموع ها با درخت

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی(رشته ریاضی)

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی(رشته ریاضی)

پاورپوینت سیستمهای دودویی

پاورپوینت سیستمهای دودویی

پاورپوینت ریاضی عمومی 2

پاورپوینت ریاضی عمومی 2

پاورپوینت آموزش ریاضی 2

پاورپوینت آموزش ریاضی 2

تابع متغیر مختلط 1

تابع متغیر مختلط 1

100 نمونه سوال فصل چهارم کتاب ریاضی سوم دبستان

100 نمونه سوال فصل چهارم کتاب ریاضی سوم دبستان

5050 نمونه سوال ریاضی فصل دو کتاب سوم دبستان

50 نمونه سوال ریاضی فصل دو کتاب سوم دبستان

80 سوال از فصل اول ریاضی سوم دبستان

80 سوال از فصل اول ریاضی سوم دبستان

25 سوال کاربردی فصل هفتم ریاضی چهارم دبستان

25سوال کاربردی آمار و احتمال فصل هفتم ریاضی چهارم دبستان

60 نمونه سوال اشکال هندسی از فصل ششم کتاب ریاضی چهارم دبستان

تعداد 60 نمونه سوال فصل ششم ریاضی چهارم دبستان بصورت پیک

50 نمونه سوال اعداد اعشاری و مخلوط کتاب ریاضی چهارم دبستان

50 نمونه سوال ریاضی فصل پنجم کتاب ریاضی چهارم دبستان

70 سوال اندازه گیری کتاب ریاضی چهارم دبستان

70 نمونه سوال ریاضی از فصل چهارم کتاب ریاضی چهارم دبستان

75 نمونه سوال ضرب و تقسیم کتاب چهارم ریاضی

75 نمونه سوال ریاضی فصل سوم کتاب ریاضی چهارم دبستان

120 سوال فصل دوم کتاب ریاضی چهارم دبستان

مجموعه حاضر 120 سوال تشریحی و تستی از جمع و تفریق کسرها تساوی کسرها ساده کردن کسرها مسائل ضرب عدد در کسر میباشد که میتواند در یادگیری دانش آموزان و کار در منزل کمک شایانی بکند

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی