بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون

بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون

بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون

دسته: پزشکی

بازدید: 17 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 4066 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 128

هدف از انجام این پایان‌نامه سنتز اكسیم از 2ـ (4ـ ترسیوبوتیل ـ 1 سیكلوهگزنیل) 4ـ ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون و بررسی ایزومری‌های اكسیم تهیه شده می‌باشد

قیمت فایل فقط 36,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

هدف از انجام این پایان‌نامه سنتز اكسیم از 2ـ (4ـ ترسیوبوتیل ـ 1- سیكلوهگزنیل)- 4ـ ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون و بررسی ایزومری‌های اكسیم تهیه شده می‌باشد.

با توجه به اهمیت اكسیم‌ها در بسیاری از داروها و تركیبات درمانی از جمله آنتی دوت سموم ارگانو فسفره و داروهای آنتی نئوپلاستیك، علف‌كش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌كش‌ها و ... مبادرت به سنتز این واحدها نمودم.

ابتدا 4ـ ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون را در حضور (%40) KOH و اتانول رفلاكس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هیدروكسیل آمین و هیدروكلراید و سدیم استات، اكسیم مربوطه بدست آمد.

تمامی موارد توسط طیف‌سنجی IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسی قرار گرفتند. و ایزومری اكسیم حاصله مورد بررسی قرار گرفت.

مقدمه:

با پیدایش شیمی داروئی با تلفیق شیمی آلی سنتیتك، جنبه‌های فارماكلوژیك و اهداف بالینی به تحولی شگرف در علم داروسازی منتهی شد. تهیه تركیبات رهبر توسط علم شیمی و تطبیق آن با مقاصد درمانی بوسیله مطالعات بالینی مسیر تحقیقات را به سمت تولید دسته‌های داروئی جدید سوق داده است. بی‌شك موفقیت علم پزشكی در سال‌های اخیر تا حد زیادی مرهون این كشفیات است. البته پیشرفت در این زمینه به دور از مشكلات نبوده و عدم هماهنگی واحدهای مختلف از جمله «بالینی» در پذیرش و استفاده از داروهای جدید و یا بهره‌مند نبودن از روش‌های كنترل‌ شده موانعی بر سر راه تحقیقات به حساب می‌آمدند.

پزشكی امروز جهت بكارگیری روش‌های مطلوب به داروهائی با طیف اثر انتخابی‌تر و عوارض جانبی كمتر نیازمند است و این امر به جز در سایه تلاش‌های متخصصان شیمی داروئی محقق نخواهد شد، روندی كه در تمام طول تاریخ علی‌رغم معضلات محدودیت‌ها و موانع بیشمار به همت دانشمندانی فرزانه به بهترین نحو پیش رفته و در آینده نیز تداوم خواهد یافت.

فهرست مطالب

خلاصه فارسی

مقدمه................................................................................................................ 1

فصل اول: كلیات

1-1- اكسیم‌ها و كاربرد آنها........................................................................... 2

1-1-1- اثر اكسیم به عنوان آنتی دوت........................................................... 4

الف) ساختار شیمیائی و ویژگی اكسیم‌ها......................................................... 11

ب) فارماكوكینتیك اكسیم‌ها.............................................................................. 14

ج) سمیت اكسیم‌ها............................................................................................. 15

د) خاصیت فعالیت بخشی مجدد در In- Vitro................................................... 17

هـ) خاصیت احیاكنندگی در In-Vivo................................................................ 20

و) اثربخشی درمانی اكسیم‌ها........................................................................... 25

ز) توصیه‌های بالینی......................................................................................... 30

1-1-2- اثر اكسیم‌ها به عنوان آنتی دوت سموم ارگانو فسفره...................... 32

الف) مكانیزم عمل آفت كش‌های ارگانو فسفره................................................ 32

ب) تابلوی بالینی مسمومیت با آفت كش‌های ارگانو فسفره.............................. 34

ج) درمان مسمومیت با آفت كش‌های ارگانو فسفره......................................... 37

1-1-3- اكسیم با كاربرد علف‌كش.................................................................. 38

1-1-4- اثر ضد قارچی اكسیم‌ها..................................................................... 39

الف) معرفی قارچ‌ها........................................................................................... 39

ب) شیمی درمانی بیماری‌های قارچی............................................................... 41

ج) آزول‌های ضد قارچ...................................................................................... 43

د) فارماكوفور آزول‌های ضد قارچی............................................................... 44

هـ) مكانیزم اثر آزول‌ها.................................................................................... 48

و) طراحی آزول‌های جدید ضد قارچ (آنالوگ های اكسی كونازول)............... 51

1-1-5- اثر اكسیم در درمان بیماری انگلی لشمانیوز..................................... 55

1-1-6- تركیبات آنتی‌بیوتیك با ساختار اكسیم................................................ 57

الف) تعریف آنتی‌بیوتیك‌ها................................................................................. 57

ب) منابع آنتی‌بیوتیك‌ها...................................................................................... 60

ج) مكانیزم اثر آنتی‌بیوتیك‌ها............................................................................. 60

د) آنتی‌بیوتیك‌های بتالاكتام............................................................................... 63

1-1-7- اثر اكسیم در درمان بیماری آلزایمر................................................. 67

الف) علت‌شناسی بیماری آلزایمر...................................................................... 68

ب) درمان بیماری آلزایمر................................................................................. 68

1-1-8- مشتقات اكسیم با خاصیت ضد تشنج................................................. 70

الف) فیزیوپاتولوژی صرع................................................................................ 72

ب)اتیولوژی صرع............................................................................................. 74

ج) دارو درمانی صرع....................................................................................... 75

1-1-9- مشتقات اكسیم با خاصیت مهار كنندگی پمپ سدیم ـ پتاسیم............ 78

1-1-10- اكسیم با خاصیت مهاركنندگی آنزیم Cytp450.................................. 79

فصل دوم: بخش نظری

2-1- تلاش برای سنتز 2-(4-ترسیوبوتیل-1- سیكلوهگزنیل)-4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون..................................................................... 81

2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط اسیدی................................................ 82

2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط اسیدی با حلال تولوئن82

2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط بازی......................................................................... 83

2-1-4- روش خالص سازی كتون سنتز شده................................................ 84

الف) انتخاب حلال............................................................................................. 85

ب) انحلال.......................................................................................................... 86

ج) صاف كردن محلول داغ............................................................................... 87

د) تبلور............................................................................................................. 87

هـ) صاف كردن................................................................................................ 88

و) خشك كردن بلور‌ها...................................................................................... 89

2-2- تلاش برای سنتز اكسیم از 2-(4- ترسیوبوتیل-1- سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون 90

3-1- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط بازی................................................................................................................... 91

3-2- عمل جداسازی كتون مورد نظر توسط كریستال‌گیری مجدد................ 92

3-3- طیف‌های كتون سنتز شده...................................................................... 95

3-4- بررسی و نتیجه گیری............................................................................ 106

3-5- تلاش برای سنتز اكسیم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1-............. 107

3-6- عمل جداسازی اكسیم مورد نظر توسط كریستال‌گیری مجدد............... 108

3-7- طیف‌های اكسیم سنتز شده..................................................................... 110

3-8- بررسی و نیتجه‌گیری.............................................................................. 115

خلاصه انگلیسی................................................................................................ 116

منابع.................................................................................................................. 117

قیمت فایل فقط 36,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون , ایزومری , اكسیم , ترسیوبوتیل , سیكلوهگزنیل , ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی